Bilingual Parent English Class ~ Clase de Ingles para Padres Bilingües ~ Dwujęzyczni Rodzice Nauka Języka Angielskiego ~ 双语家庭父母英语课 ~ Ingles na klase para sa mga magulang na may dalawang linguahi

Bilingual Parent English Class ~ Clase de Ingles para Padres Bilingües ~ Dwujęzyczni Rodzice Nauka Języka Angielskiego ~ 双语家庭父母英语课 ~ Ingles na klase para sa mga magulang na may dalawang linguahi

Bilingual Parent English Class
Who:  K-12 parents with beginner to intermediate level English
Date: Monday March 19
Time: 5:30 PM-6:30 PM
Where: Lisle Senior High School Room 121 (1800 Short St.)
Purpose: Learn useful phrases for school and how to read with your young child
Questions: jng@lisle202.org or 630-493-8286

Clases de Ingles Para Padres Bilingues
Quien:  K-12 padres en nivel de principiantes o intermedio en el idioma inglés
Cuando: Lunes marzo 19
Horario: 5:30 PM-6:30 PM
Lugar: Escuela Lisle Senior High Salon 121 (1800 Short St.)
Motivo: Aprender frases necesarias para la escuela y aprender cómo leerle a sus hijos pequeños
Preguntas: jng@lisle202.org o 630-493-8286

Dwujęzyczni Rodzice Nauka Języka Angielskiego
Kto: Rodzice dzieci od zerówki do 12 klasy włącznie, z początkującą I średnią znajomością języka angielskiego
Data: Poniedziałek, 19-ego marca
Godzina: Od 5:30 do 6:30 wieczorem
Gdzie: Lisle Senior High School, pokój numer 121 (adres: 1800 Short St.)
Cel: Nauka sformułowań do zastosowania w szkole oraz jak
czytać z małymi dziećmi
Pytania: jng@lisle202.org lub 630-493-8286